Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Innstilling på ny fylkesleder i OBS

Valgkomiteen innstiller på Trond Klaape fra Gausdal. Svenn Arne Lie går av som leder da ny jobb ikke lar seg kombinere med vervet i OBS. 

Valgkomiteen i Oppland Bonde- og Småbrukarlag har innstilt Trond Klaape som kandidat til ledervervet ved årsmøtet på Hadeland 18. mars 2018.

Trond Klaape (f. 1978) er bosatt i Svatsum i Gausdal kommune. Her driver han farsgarden Klaape, med kjøttproduksjon basert på sau og innkjøpte oksekalver. Han er også i ferd med å bygge opp en liten besetning ammegeit.

Klaape er pedagog med videreutdanning i diakoni. Han har erfaring fra arbeid innen skolevesen, psykisk helsevern og kirke. I mange år har han virket som frilans kulturformidler. I dag kombinerer han gardsdrift med 70 % stilling som menighetspedagog i Gausdal og Øyer. Blir Klaape valgt til leder av Oppland Bonde- og Småbrukarlag, reduserer han sin faste stilling i Den norske kirke.

Trond Klaape har erfaring fra organisasjonsarbeid innen kirke, kultur og mållagsarbeid. Siden 2015 har han vært leder i Gausdal Bonde- og Småbrukarlag.

Kandidaten uttrykker motivasjon for nye arbeidsoppgaver, og er ydmyk overfor tilliten han blir vist ved å innstilles til ledervervet i Oppland Bonde- og Småbrukarlag. Han ser fram til å arbeide for økt bevissthet om matproduksjon basert på norske ressurser. Klaape er opptatt av utvikling og framgang for bønder og småbrukere i  alle deler av landet. Han er opptatt av å bygge gode samarbeidsrelasjoner innad i næringa, på tvers av faglag og produksjonsformer.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as