Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Inspirasjonsturer for kvinner i landbruket

Vi inviterer til inspirasjonstur i Valdres lørdag 14. oktober og på Hadeland lørdag 21. oktober. Målgruppa er kvinner i landbruket, enten du driver gård, bor på gård eller har planer om gård eller utnytting av gårdens ressurser på ulike måter. 

Det er mulig å melde seg på begge turene. Vi besøker kvinner som engasjerer seg i landbruket, både tradisjonelt landbruk, tilleggsnæring og/eller annen bygdenæring. Turene er en del av satsinga på rekruttering, likestilling og utdanning i landbruket (RULL)

Se program og påmelding

Pris pr. deltaker er kr. 200.- som betales på bussen. Dette inkluderer buss, besøk og servering.

Turene er i regi Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Oppland Bondelag i samarbeid med Fylkesmann i Oppland og Oppland Fylkeskommune. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as