Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Interesse betyr mest

Andelen kvinner som har hovedansvaret for drifta ligger på kun 14%. Ragnhild Næprud, nestleder i Oppland BS, er en av disse 14 %. Hun tok over gården for 3 år siden og vil satse på sau.

Ragnhild er fra Bredebygden i Sel i Gudbrandsdalen. Hun er intervjuet i avisa GD den 6. mars 15 i anledning rapporten " Et landbruk uten kvinner" som Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram tordag denne uka. Rapporten bunner i et kartleggingsarbeid over 3 år for å finne årsaker til at flere kvinner ikke velger landbruk som yrkesvei. Rapporten peker på en rekke tiltak som må til for å styrke kvinners posisjon i landbruket: Nettverksoppbygging, Velferdsordninger som er knyttet til fødselspermisjon og avløsertilskudd. Kompetanse og kunnskap, likestillingsarbeid i fylkene, øremerkede midler for å fremme likestilling, fadder/mentorordning, rekruttering til styreverv, utvikling av de mindre bruka. 

Ragnhild mener likevel at interesse er det viktigste. Hun mener også at statestikken kan lyve litt om interessen. Hun går på voksenagronom sammen med mange andre kvinner, men når gården skal føres opp på en eier, havner den ofte på mannen. Hun erfarer også at på møter innen ulike organisasjoner og temaer for landbruk, er det mange menn. 

/share/mime/48/pdf.png
(ragnhild-naprud-kvinner-i-landbruket-gd-6.3.pdf, 1MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as