Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ja til norsk korn på norske ressurser

OBS markerer motstand mot Regjeringens omlegging av norsk landbruk fra bruk av norske arealer til økt import av fòrråvarer. Banner med påskriften: "Norsk korn - din matsikkerhet" møter bilister på E6 ved innfarten til Lillehammer idag.

OBS støtter NBS etter bruddet i årets jordbruksforhandlinger. Vi kan ikke godta at dagens Regjering setter fart på sentraliseringen av jordbruket. En sentralisering vil sørge for økt smittepress med mer bruk av medisiner i dyreholdet. Økt sentralisering vil øke industrialiseringen av jordbruket som igjen vil legge økt press på dyra. Økt sentralisering vil gi mer import og dermed øke gjengroingen av norske arealer. En sentralisering vil flytte intensive husdyrproduksjoner til den beste kornjorda som igjen vil sørge for nedgang i kornarealer og korntilgang for den norske befolkning. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as