Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jordbruksavtalen 2015

Grovforetende dyr og produksjoner finansier kraftforet. Graset blir dyrere, kraftforimporten øker, sjølforsyning og beredskap svekkes, sier leder i OBS Terje Holen, i avisa GD 21. mai.

Leserinnlegg av leder i OBS, Terje Holen:

Da er årets jordbruksforhandlinger over og utslaget av resultatet er beregnet på referansebrukene. Av de 28 referansebrukene som i dag brukes for å måle inntektsutviklingen i jordbruket er det bare  fem bruk som når opp i kronemessig lik utvikling som de gruppene vi sammenlignes med. De restrerende 23 bruka som tross alt representerer det store antall og mangfold i norsk matproduksjon, sakker akterut. Et annet forhold er at når stort sett alle inntektsmuligheter knyttes til prisøkning i markedet, blir det volumet som vinner.

Norsk Bonde og Småbrukarlag (NBS) brøt som kjent forhandlingene. Dette skyldes ikke at vi ikke var kjent med statens siste tilbud på 400 millioner. Altså en økning på 105 millioner fra statens reviderte tilbud fra 14.mai. Det som er viktig for NBS, og som Statsråden sjøl også sa seg svært tilfreds med, er at denne jordbruksavtala viderefører retningen på landbrukspolitikken som Regjeringa la opp til og fikk gjennomslag for i 2014. Dette kan ikke vi i NBS ta ansvaret for. Vi ønsker, og arbeider for, et jordbruk over hele landet og en matproduksjon i størst mulig grad basert på norske forressurser. I 2014 var det felles brudd mellom jordbruket og staten nettopp på grunn av den retningen i landbrukspolitikken staten la fram i sitt tilbud, og som de nå tiljubler videreføringen av.

Videre er det oppsiktsvekkende at vi nå to år på rad har hatt jordbruksoppgjør uten noen økning i kraftforprisen. Dette sammen med at det er brukt nesten null kroner i økte budsjettmidler i samme tidsrom tilsier at det er omfordeling av midler som gjør dette mulig. Grovforetende dyr og produksjoner finansier kraftforet. Graset blir dyrere, kraftforimporten øker, sjølforsyning og beredskap svekkes.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as