Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kombinert medlemsmøte og regionmøte på Lalm 26.sep.

I samarbeid med Vågå Bs arrangeres det felles møte mellom medlemmene i Vågå og lokallagslederne fra region Gudbrandsdal. I tillegg er alle medlemmer i Sel og Heidal invitert. Program pdf Program docx Se mer for info påmelding

 

Det serveres potetsupp, rundstykker og kaffe. 

Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no el. på tlf. 480 63 555 innen 22. september.

Gratis. Vel møtt!

Hilsen styret i Vågå BS og Oppland BS


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as