Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Tørke på jorde

Krav til tilleggsforhandlinger overlevert staten

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har overlevert krav til tilleggsforhandlinger

 

  • Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr av gras og halm
  • Økt sats for erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr
  • Individuell vurdering av normalavlingsnivå ved avlingsskade på gras
  • Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite
  • Utvidelse av øvre tak for utbetaling av avlingsskadeerstatning
  • Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker»
  • Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet
  • Økte erstatningssatser for korn
  • Utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as