Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Boergeit på beite Foto: Annette Jørstad

Kvinner i landbruket på tur til Toten

24. september satte 20 av landbrukets kvinner og 4 barn nesen mot Toten for inspirasjon og påfyll. De møtte kvinner som driver og/eller er svært deltakende i gårdsdrifta. 

Både tradisjonell drift, unike produksjoner og satsinger var målet for turen. Det ble bl.a. bringebær, boergeit, foredling, kultur og guiding gjennom det fruktbare Toten. 

Turen startet kl. 9.30 og plukket opp til sammen 20 kvinner og 4 barn før vi landet hos Linda og Olav Suleng på Østre Lae gård. En av disse var Bjørnhild Kihle som guidet oss gjennom toten-landskapet under bussturen. Selv om hun etter eget utsagn ikke har fagbrev i guiding, var vi enige om at kunnksapen og formidlingseven sto til karakteren svært bra.

Første stopp Østre Lae gård. Noen av deltakerne på turen.

Linda tok imot oss på tunet og ga en morsom og interessant orientering om gården. Østre Lae ligger 2 km nord for Lena sentrum og produserer bringebær, lammekjøtt, ull og skinn. Gården er på 330 daa dyrket mark og Linda og Olav er 4. generasjon som driver gården. Deler av bringebærproduksjonen selges direkte fra gården, men det meste leveres til Bama. Bringebærsesongen er hektisk og det trengs godt med arbeidshjelp. I alt 13 plukkere er ansatt på Østre Lae. For å bosette disse har Linda og Olav bygget en brakkerigg med oppholdsrom, bad, kjøkken og soverom. I tillegg leier de ut et hus med 3 soverom. Det planlegges også epledyrking på Østre Lae og planting av epletrær vi starte i 2017. 

 

Videre gikk turen til Irene Fosså og Tåle Willerud med en liten avstikker mot Balke kirke med guiding gjennom landskapet.

Irene og Tåle holder til på Ulsrudbakken gård og driver med boergeit, bier, jordskokk og korn. De har en liten gårdsbutikk hvor de selger produkter fra geita, både kjøtt og skinn, honning og jordskokk. Det ble stor aktivitet i butikken med mange kjøpelystne damer. Boergeita er et trivelig dyr. Sosial som geit flest, men litt lettere å holde inngjerdet enn den tradisjonelle geita. Mer kjøttfylde er også et pluss for rasen. Boergeita er et fantastisk dyr for å rydde og opprettholde kulturlandskapet. Irene og Tåle selger alt kjøttet privat men benytter slaktelinje hos Nortura. De selger også honningen fra 50 bifolk også stort sett privat og gjennomgårdsbutikken, men leverer noe til Honningsentralen. 

Tåle Willerud og Irene Fosså på Ulsrudbakken gård

Med mange interesserte damer og mange spørsmål, gikk tiden veldig fort og vi ankom Nordås gård en halv time etter avtalt.

På Nordås ble vi møtt av Kjersti Vingebakken som sammen med mannen Per Idar har utviklet småbruket fra starten i 1998 til en bedrift med 3 ansatte. Nordås ligger på Totenåsen på Skreia.

Gården har melkekyr, kalver, okser, ammekyr, sau, geit, hest og lama. I alt 300 dyr. De foredler alt av kjøtt fra disse dyrene selv. I tillegg har de satset stort på samarbeid med lokale viltmottak hvor kjøttet fraktes til Nordås for foredling. De foredler i hovedsak elg og rein, men også noe hjort. Flere av produktene er til salgs over hele landet gjennom kjedebutikkene. De har også gårdsutsalg, men dette er nedprioritert i forhold til omsetningen gjennom kjedebutikker både lokalt og nasjonalt. Kjersti og Per Idar har delt driften mellom seg slik at Kjersti har ansvar for dyreholdet, men Per Idar tar seg av slakt- og foredlingsdelen samt omsetning av produktene. Gården har lite jord, så de leier og forpakter det de trenger. Vi fikk smake nystekte karbonader av elg og en liten kikk inn i foredlingsbedriften ble også mulig.

 

Kjersti Vingebakken på Nordås gård og Grøna skysstasjon

Da var det blitt langt på dag og vi kjente sulten rumle i magen. Heldigvis var det ikke langt til fantastisk mat. Rett ovenfor Nordås ligger Grøna skysstasjon. Denne er også i eie av Kjersti og Per Idar Vingebakken. Kjersti gikk sammen med oss opp veien og fortalte historien om Grøna og deres visjoner om restaureringen og drifta videre. Grønas historie går tilbake til 1600-tallet og det ble drevet skysstasjon der fra 1795 og til slutten av 1800-tallet. I nesten hundre år var stedet stoppested for de som reiste den vestre Trondhjemske kongevei over Totenåsen. Kjersti og Per Idar kjøpte stedet i 2011 og har siden lagt ned mange arbeidstimer for å bringe skysstasjonen tilbake til fordums prakt. I dag er mye restaurert og den gamle låven er omgjort til serveringslokale. Der inntok vi elgsuppe med «kromme» mjølboller, totenkringle og kaffe. I det vi ankom Grøna tittet også sola fram. Det ble presentasjon rundt bordene og før hjemreise ble det litt for lite tid til omvisning i hovedhuset dessverre, men noen rakk en rask tur innom. 

Vi takker Linda Suleng, Irene Fosså og Tåle Willerud, Kjersti Vingebakken og Grøna skysstasjon for at vi fikk komme og for at de stilte opp med interessante orienteringer. Takk til Bjørnhild Kihle for utmerket guiding. Det ble mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne om en fin tur, bra opplegg og interessante besøk. Flere av deltakerne uttrykte at de satte pris på at det var arrangert en ren kvinnetur.

Studieturen var et samarbeid mellom Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag, Oppland Bygdekvinnelag, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oppland gjennom RULL. (rekrutering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland)Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as