Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Landbruksarealet mot stupet

Agri Analyse har gjort en beregning av landbruksarealet i 2033 hvis utviklingen fortsetter. Et framtidsbilde poltikerne bør ta på høyeste alvor

Les artikkelen i Bondeblandet


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as