Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Landbrukshelga en suksess

Stor oppslutning på kursene: oppdeling av slakt og konservering av kjøtt i regi Oppland Bonde- og Småbrukarlag som ble avviklet søndag. Mange unge kursdeltakere av begge kjønn vitner om økende interesse.

Landbrukshelga er i regi av Landbruksråd Innlandet og ble avviklet for første gang. Planen er å avvikle en slik samling hvert annet år. Landbruksrådet er en overbygning over alle typer landbruksorganisasjoner i Oppland og Hedmark , der også bonde og småbrukarlagene er medlemmer.  Hensikten er påfyll av fagkunnskap på mange områder, og invitasjon til å delta går i utgangspunktet til alle gardbrukerne i regionen. Over 250 deltakere innen fristen for påmelding gikk ut gjorde at arrangørene måtte stoppe påmeldinga.

Den faglige delen av samlinga var lagt opp med foredrag om alle husdyrslag, kornproduksjon, birøkt, drenering, skogbruk, HMS, Inn på tunet, landbrukspolitikk, oppdeling og behandling av kjøtt og konservering av matvarer.

Behandling av kjøtt og konservering av matvarer var Oppland Bonde og Småbrukarlags område og ansvar i foredragsjungelen.  Begge foredragene var godt besøkt, med hhv  ca 50 og 60 deltakere per foredrag. En så stor deltagelse på våre foredrag, viser at interessen for mat, matkvalitet, alternative behandlingsmåter og varekunnskap er økende. Det var stort engasjement i forsamlingen under begge foredragene, og mange ønsket oppfølgingskurs. Spesielt gledelig var det å se så mange unge deltakerne.

Foredragsholder var Terje Holen.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as