Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jon Georg Dale kommer til Vinstra

 Vinstrahallen onsdag 21. februar kl. 18.00 - 20.00. Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no innen fredag 16.2. 

Program/landbrukspolitisk/møte/vinstrahallen/21.februar


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as