Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Terje Holen og Merete Furuberg. Oppnevning av æresmedlem i NBS under landsmøtefesten i NBS. Foto: Annette Jørstad

Nytt æresmedlem og 1. og 3. plass i vervekonkuransen.

Nye æresmedlemmer, ny leder, avgått leder, vervepremier og godt over 500 vedtak, oppsummerer årets Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

OBS gratulerer Terje Holen som nytt fortjent æresmedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nord-Fron BS som stakk av med 1.premien og Øyer-Tretten med delt 3.plass i den nasjonale vervekonkurransen. 

Under høytidelig, men likevel avslappende landsmøtemiddag, ble Terje Holen fra Lillehammer sammen med Aksel Nærstad i Utviklingsfondet, utnevt til æresmedlemmer i NBS. Nok en gang gjorde lokallag i OBS det strålende i vervekonkurransen. 

I tillegg ble Merete Furuberg behørlig satt pris på for sitt lederskap gjennom 8 år. Hun ble overrakt gaver, taler, dikt og sang. 

Årets Landsmøte var et grasrotmøte hvor Politisk plattform ble behandlet. Plattformen vil være et verktøy for det faglig-politiske arbeidet i faglaget. Over 500 vedtak ble gjort gjennom 2 dager. Kjersti Hoff ble enstemmig valgt som ny leder.

Se bilder fra Landsmøte

Deltakerne fra OBS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trond Klaape takket av Merete på vegne av OBS

Fra v/: Astrid Olstad, Øyer-Tretten og Anton Teigen,
Nord-Fron. 
Gave fra sekretariat og styre i NBS. 


Kjersti Hoff, ny leder i NBS
 
Mohaugen gård på Smaken av Norge. 
 
Trond Klaape, leder i OBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as