Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Lite endringsvilje i regjeringen

4.1. deltok rundt 2000 demonstranter på markering mot regjeringens ulvevedtak før jul. I alt 18 busser, derav 2 fra Oppland var fylt med frustrerte og sinte folk fra distriktene i og rundt ulvesona. Både bønder, jegere, politikere og beboere med ulv i sitt nærområde ønsket å vise sin missnøye med Helgesens "julegave"

Det hersker stor frustrasjon i bygde-norge over regjeringens stopp av ulvejakta på 47 ulver. I stedet vil det nå kun bli felt inntil 15 ulver. Regjeringen stoppet jakta etter en vurdering av lovavdelingen i justisdepartementet. Lovavdelingen gjorde dette etter saksframlegg fra klima- og miljødepartementet. Landbruks- og matdepartementet var av en annen oppfatning, men ble ikke hensyntatt. 

Det ble ikke gitt noen lovnader om endringer fra regjeringens side, verken etter demonstrasjonen, møte med ordførere i ulvesona eller etter møte med AP og Krf. Opposisjonen har krevd at regjeringen finner løsninger for å oppfylle ynglemålet og komme til stortinget med dette, men det kan ta tid og uansett er vinterens jakt sterkt redusert. 

Regjeringen støtter seg på en tolkning av Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven hvor skadepotensialet er lagt til grunn. Når sauen gjennom 35 år er tvunget ut av sona, er det selvfølgelig ikke lenger et skadepotensial der, men folk føler seg ikke trygge og har fått en forringet livskvalitet. Beitenæringa i randsonene derimot har fått økt skadetrykk og med økning av ulv i flokkene samt flere flokker, vil streifere i større omfang bevege seg langt fra ynglesona. Dette vil berøre beitenæringa langt utover sona. 

Brev til Stortinget fra faglag og beitenæring

Beitenæringa i og rundt ulvesona vil gå en usikker beitesesong i møte. Innbyggerne som lever innenfor ulverevir vil ikke få en bedre hverdag. 

 

Helgesen ridende på en ulv med et lam i kjeften


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as