Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Livet i jorda - en føresetnad for god fruktbarhet og jordstruktur

Møtet samla 24 engasjerte tilhøyrara – særleg gledelegt var det at mange aktive bønder deltok.

For å presentere dette viktige temaet 13.10.,hadde Gausdal BS valgt å leige Vonheim som no er eit museum men som i tidlegare tider var ein av dei fyrste folkehøgskulane i Norge kjent for å spreie folkeopplysning.

Berit Swensen held foredraget. Ho er biolog med hovedfag i plantefysologi frå UiO og har doktorgrad i jordprosesser og jordkultur frå NMBU. Ho er også engasjert i foregangsfylkeprosjektet «Levende matjord» .

Etter møtet var det rom for spørsmål og samtalar og engasjemanget var stort.

Mvh Morten Bjerkvik, Gausdal BS


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as