Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jord er god å ta i Foto: Ukjent

Livet i jorda - temakveld

Livet i jorda er en forutsetning for god fruktbarhet og jordstruktur. Møt opp på Vonheim i Follebu tirsdag 13. oktober kl. 19.30. Arrangør: Gausdal BS.

Dr.scient Berit Swenson vil foredra om temaet. Hun er spesialist innen jordkulturer og jordprosesser.

Det blir enkel servering. Gratis inngang.

Se plakat


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as