Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Gutsveen og Live Langøygard

Markering fra Vågå om bruddet i jordbruksforhandlingene 2016

Lokale markeringer etter bruddet i jordbruksforhandlingene

I Oppland ble det arrangert markeringer flere steder 28. mai. "Norsk landbruk i et evighetsperspektiv - bli med på laget" er mottoet. Det ble delt ut flyere som i korte trekk, beskrev hvorfor NBS brøt forhandlingene med staten. 

Tilbakemelding fra noen av markeringene:

Mari Furvann og Ingrid Arneng, bildet, delte ut flyere på Fagernes. De opplevde veldig trivelige folk og hadde mange trivelige samtaler rundt tema, både med andre bønder/ småbrukere men også de som bare engasjerer seg fordi de synes det er viktig.

Live Langøygard og Kjersti Gutsveen, forsidebildet, delte ut flyere i Vågåmo, mens Randi Hasvoldseter og Hilde Bakke har meldt om mye folk i Gjøvik. Der ble de også lagt ut flyere på Gjøvik Gård og biblioteteket. Det vil bli nok en markering på CC-Gjøvik senere. I tillegg til utdeling av flyere ble det hengt opp plakater flere steder.

Mari Furvann og Ingrid Arneng deler ut flyere på Fagernes

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as