Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Gutsveen og Live Langøygard

Markering fra Vågå om bruddet i jordbruksforhandlingene 2016

Lokale markeringer etter bruddet i jordbruksforhandlingene

I Oppland ble det arrangert markeringer flere steder 28. mai. "Norsk landbruk i et evighetsperspektiv - bli med på laget" er mottoet. Det ble delt ut flyere som i korte trekk, beskrev hvorfor NBS brøt forhandlingene med staten. 

Tilbakemelding fra noen av markeringene:

Mari Furvann og Ingrid Arneng, bildet, delte ut flyere på Fagernes. De opplevde veldig trivelige folk og hadde mange trivelige samtaler rundt tema, både med andre bønder/ småbrukere men også de som bare engasjerer seg fordi de synes det er viktig.

Live Langøygard og Kjersti Gutsveen, forsidebildet, delte ut flyere i Vågåmo, mens Randi Hasvoldseter og Hilde Bakke har meldt om mye folk i Gjøvik. Der ble de også lagt ut flyere på Gjøvik Gård og biblioteteket. Det vil bli nok en markering på CC-Gjøvik senere. I tillegg til utdeling av flyere ble det hengt opp plakater flere steder.

Mari Furvann og Ingrid Arneng deler ut flyere på Fagernes

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as