Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Ferskvann

Matmarkering i by`n 1. april

Kom og bli kjent med oss som produserer maten og hjelp oss å sikre en trygg og ressursvennlig matproduksjon i ditt nærområde. Bonde- og Småbrukarlagenen i Lillehammerregionen inviterer deg til gågata i Lillehammer. De byr på spennden smaker av tradisjonsmat. De vil dele ut honningfrø til beste for de viktige pollinerende innsektene og du kan få hesteskyss i gata. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as