Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Matmarkering i by`n

Økologiske brød av norske kornsorter Foto: Terje Holen

En vellykket matmarkering i gågata i Lillehammer ble gjennomført for andre gang lørdag 9. april. 13 utstillere og salgsboder, geiter og kjøring med Dølahest og kjerre, var alle populære tilbud. Såfrøaksjonen ble også gjennomført og 300 poser med honningurt gikk raskt unna. Et populært tiltak for å styrke overlevelsen til pollinerende insekter som bier og humler.

Lokallagene i Lillehammerregionen (Gausdal, Øyer –Tretten og Fåberg BS)  gjennomførte nok en gang en regional matmarkering i Lillehammer. Dette var da andre året på rad at tiltaket ble gjennomført, og det er i ferd med å skapes en god tradisjon. 

Hensikten med markeringen var å sette fokus på matproduksjonen i området. Småskala og bulk, økologisk og konvensjonelt jordbruk, produksjonsmåter og matsikkerhet.

Samtidig med matmarkeringen gjennomførte de også årets «Så et frø» aksjon. Såfrøaksjonen ble igjen gjennomført og det var ekstra moro å registrere at folk kjente den igjen fra i fjor. Mye folk i by`n og frøposene gikk raskt unna. 

Leder i NBS, Merete Furuberg, hadde også i år satt av tid for å delta, og snakket med mange forbrukere om trygg mat, produksjonsmåter og matsikkerhet i Norge, på sine vandringer fram og tilbake i gå-gata.

Nytt av året var innslag av dyr, med geitkillinger fra Norsk Seterkultur, representert ved Svein Løken, Øyer, og kjøring med hest der det var anledning for folk å sitte på. Det siste innslaget sto Dølahestlaget for , representert ved dølahoppa Bjonfrida og eier og kusk Ingun Tofte fra Vinstra.

Tilbakemeldingene fra publikum var udelt positive. Det sendes en stor takk til alle deltakere og gode hjelpere i de tre faglaga.

Lokal sjokolade

Populært med hest og kjerre i by`n

Rømme, pultost og mye mer

Populært med geiter fra Svein Løken

Utvalg av spekemat


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as