Oppland Bonde- og Småbrukarlag

lokalmat, salgsbod

Matmarkering i by`n

6. april arrangerte Oppland Bs nok en gang Matmarkering i Lillehammer sentrum. Det var salg fra 17 boder med lokalmat fra Oppland og Hedmark. Det var også mulighet for å treffe fylkesleder i OBS, Trond Klaape. 

Plakat matmarkering


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as