Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Rundballer på jorde Foto: Therese Rudi

Matsikkerhet og klimaforandringer

Åpent møte på Aas kommunelokale, Bøverbru 27.2. kl. 18.30. Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar. Enkel servering. Alle velkommen. Arr: Toten Bonde- og Småbrukarlag.

Forut for det åpne møtet avholdes det årsmøte i Toten Bonde- og Småbrukarlag. Dette starter kl. 18.30. Vanlige årsmøtesaker. Alle medlemmer i Toten BS oppfordres til å møte. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende innen 20.2. Send på e-post til Per Idar Vingebakken: vingeba@gmail.com 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as