Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Meldinger om freda rovvilt i beitesesongen 2019.

Da SMS-varslinga angående rovvilt i sesongen er kraftig redusert fra Fylkesmannen i Innlandet, har Oppland Sau og Geit i samarbeid med Oppland Bonde- og Småbrukarlag inngått en avtale for å videresende observasjoner, udokumenterte og dokumenterte, samt dokumenterte og udokumenterte tap av husdyr, til kommunene etter samme mal som Fylkesmannen i Oppland har gjort tidligere. 

Dette betinger at alle beitedyreiere, beitelag og andre sender melding, så fort rovdyr observeres og skade oppdages, til utvalgte tlf.nr. gjennom sesongen. 
Følgende tlf.nr. er mottakere av slike meldinger:
Pål Kjorstad: 99034406
Jonny Mathisen: 48230371
Astrid Olstad: 91153727
Bjørn Rustestuen: 90568446

Spørsmål om ordningen kan rettes til Jonny Mathisen.

Fylkesmannen i innlandet vil opprettholde deler av varslingen når det gjelder ulv. Øvrige rovdyr som jerv, bjørn, gaupe og kongeørn er derfor viktige å melde på overnevnte, men også udokumenterte skader og observasjoner av ulv.
Opplysninger som bør framkomme når meldinger varsles:
Type rovvilt, stedsangivelse, dato, udokumentert eller dokumentert (sikkert eller antatt ), skade eller synsobservasjon/kamerabilde.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as