Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Delegasjonen fra OBS til landsmøte 2015 Foto: Annette Jørstad

Mye Oppland på landsmøte i år

Mat- og Kulturprisen 2015 til Kjersti og Per Idar Vingebakken på Toten, Flest nye medlemmer til Oppland. Flest nye medlemmer til  Gausdal lokallag med Sør-Fron på delt tredjeplass. Nytt æresmedlem i NBS, Kari Bay Haugen fra Sør-Fron. 

Med beste vervefylke, beste vervelokallag og en delt tredjeplass, ble det nesten storeslem i NBS sin vervkonkurranse som gikk fra til 20. oktober for Oppland. I tillegg gikk Mat- og kulturprisen 2015 til et styremedlem i OBS sammen med kona. Nytt æresmedlem fra Oppland til NBS og største delegasjonen på landsmøte kom fra Oppland. Fra 14 lokallag kom 24 utsendinger. 1 ungdomsrepresentant, 2 i representantskapet, 1 i landsstyret, fylkessekretær og 3 observatører. Til sammen 32 OBS-representanter.

 Kjersti og Per Idar Vingebakken mottok 100 000 kr samt heder og ære under landsmøte i NBS 2015

Ellen Marie Tangen fra Sollia i Hedmark sto for den kulturelle åpningen av landsmøte i NBS 2015

Terje Holen, leder i OBS med innlegg under landsmøte i NBS 2015


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as