Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Delegasjonen fra OBS til landsmøte 2015 Foto: Annette Jørstad

Mye Oppland på landsmøte i år

Mat- og Kulturprisen 2015 til Kjersti og Per Idar Vingebakken på Toten, Flest nye medlemmer til Oppland. Flest nye medlemmer til  Gausdal lokallag med Sør-Fron på delt tredjeplass. Nytt æresmedlem i NBS, Kari Bay Haugen fra Sør-Fron. 

Med beste vervefylke, beste vervelokallag og en delt tredjeplass, ble det nesten storeslem i NBS sin vervkonkurranse som gikk fra til 20. oktober for Oppland. I tillegg gikk Mat- og kulturprisen 2015 til et styremedlem i OBS sammen med kona. Nytt æresmedlem fra Oppland til NBS og største delegasjonen på landsmøte kom fra Oppland. Fra 14 lokallag kom 24 utsendinger. 1 ungdomsrepresentant, 2 i representantskapet, 1 i landsstyret, fylkessekretær og 3 observatører. Til sammen 32 OBS-representanter.

 Kjersti og Per Idar Vingebakken mottok 100 000 kr samt heder og ære under landsmøte i NBS 2015

Ellen Marie Tangen fra Sollia i Hedmark sto for den kulturelle åpningen av landsmøte i NBS 2015

Terje Holen, leder i OBS med innlegg under landsmøte i NBS 2015


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as