Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Naturbrukskolen nå og framover

Årets siste offisielle 100-års arrangement ble avholdt på Lena-Valle vgs og Grøna skysstasjon 10. september. Innledninger om Lena-Valle vgs, matjordas betydning, politikerdebatt, tradisjonsmat, forykende underholdning og orientering om Grøna, sto på programmet. Været var strålende og deltakerne koste seg ute i sola på Grøna. 

Elever ved Lena-Valle vgs var spesielt invitert. I tillegg medlemmer og tillitsvalgte i lokallagene rundt skolen. Dagen startet på Lena-Valle vgs. Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Terje Holen og Morten Kleven ønsket velkommen hendholdsvis til arrangementet og skolen. Deretter tok Olaf Nøkleby, tidligere rektor ved Valle, oss med på en interesant reise gjennom landbruksskolene og småbrukerskolenes historie med særlig vekt på Oppland. Valle småbruksskole så dagens lys i 1917. I 1919 ble det også hagebruksskole ved Valle noe som førte til en navneendring i 1922 til Opplandske småbruks- og hagebruksskole. i 1969/70 ble Storhove landbruksskole på Fåberg og landbruksskolen i Valdres lagt ned. Fylkeskommen vedtok da at det skulle satses på to landbruksskoler i Oppland: Valle og Klones. I 1969 ble da også navet endret til Valle landbruksskole. I dag har vi kun en landbruksskole igjen i Oppland. I 2015, etter sammenslåing med Lena vgs, ble navnet endret til Lena-Valle vgs.

Olaf Nøkleby, tidligere rektor ved Valle vgs                                                                                                                                          
Simen Bleken, tidligere rektor ved Valle vgs
 

Deretter var det politikernes tur representert ved Even Aleksander Hagen, AP, Anne Lise Fredlund, SV, Halvard Klevmark, Mdg, Kjetil Kjenseth, V, Kari Anne Gjønnes, H, Jytte Sonne Juliussen, Krf og Ivar Odnes, SP. Frp var invitert, men dukket ikke opp. Det var gledelig at de politiske fylkespartiene stilte og viste interesse for skolens utvikling og rekrutteringsmulighetene til landbruket. Lena-Valle vil være satsningsområdet for landbruksutdanninga i fylket, men det var noe ulikt syn på hvilke satsingsområder landbruket skal prioriteres under uten at noen av dem rakk å gå i dybden i løpet av de 5 minuttene de fikk til disposisjon.

Kjetil Kjenseth fra V, viste til at det bør komme større fleksibilitet i grunnskolen. !5-åringer bør kunne få tilbud ut over det tradisjonelle teoretiske løpet som er idag. Han mente også at matvarekjedene bør sterkere inn for å sikre god utdanning for råvareprodusentene. Han viste også til det paradokse i Toten kommune hvor innkjøpsordningen sørget for innkjøp av nederlands løk, mens Toten er store på løkdyrking. 

H pekte på viktigheten av etter- og videreutdanning, vekke interessen tidlig. Det vil fra neste år bli en time til med naturfag i uka fra 5. til 7. klasse. De mente også at tilskudden bør være mer målrettet. 

Mgd ønsker en debatt om hva slags landbruk vi skal ha. Hvilke kunnskap og hvor kunnskapen kan hentes. Han nevnte spesielt økologisk og hagebrukskunnskap som viktige bidrag i tillegg. 

AP pekte på voksenagronomen som er en stor suksess. Satsinga på agronomutdanning vil fortsette, mens SV var opptatt av godt omdømme, kvalitet i skolen og sikker matproduksjon. 

Krf var eneste partiet som nevnte viktigheten av jordbevaring og landbruk over hele landet. 

SP var opptatt av en landbruksutdanning som skal dekke de ulike forhold over hele fylket, men mener volumproduksjon er det viktigste grunnlaget for økt matproduksjon. 

Det ble en god debatt i etterkant hvor både elever og andre kom med spørsmål og innspill til politikerne. 

Terje Holen henstilte politikerne til å lytte og delta mer også mellom valgperiodene. 

Deretter ble det servert tradisjonsmat tilvirket av Anne Marie Amlien, med god hjelp til servering av dyktige damer fra Toten BS. Det ble servert kjøttkaker i brun saus, poteter og kokte grønnsaker. Selvfølgelig var det tyttebørsyltetøy til og saft. 

Deretter ble alle fraktet i buss til Grøna skysstasjon hvor Per Idar Vingebakken ønsket velkommen og fortalte om skysstasjonen og restaureringen.

Ingvar Hage fra Bioforsk holdt et interessant foredrag om matjordas innhold. Det var nok flere som fikk en aha-opplevelse om hvor kompleks og sammensatt det tusenårige matjordlaget er. 

Ingvar Haga, Bioforsk, foran hovedbygningen på Grøna

Vitensenteret Innlandet holdt deretter en forrykende forestilling med røyk, ild og bobler. Til stor begeistring for de frammøtte. Deretter ble det nok en gang tradisjonsmat, kjøttsuppe kokt på erter, gryn og salt kjøtt. Dagen ble avsluttet med kaffe og totenkringle. 

Vi takker innledere, politikere, Lena-Valle vgs, Grøna sitt vertskap, Per Idar og Kjersti Vingebakken, samt gode hjelpere fra Toten BS. Til og med været var i godlune denne dagen. 

Se flere bilder:

 Fylkesleder Terje Holen fikk overrakt flott blomsteroppsats i anledning 100-års jublileet av Morten Kleven ved Lena-Valle vgs

 Elever ved skolen var spesielt invitert

Politikere, tilhørere, innledere og underholdning fikk handlenett med 100-årslogo fra OBS. Her representert ved Vitensenteret Innlandet.

 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as