Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nei til industrialisert jordbruk

Leder i OBS, Terje Holen er klar på at en reversering av fjorårets frislipp av tilskuddene må gjennomføres ved årets forhandligner. Stortingsflertallets vedtak fra fjoråret hvor store deler av H og Frp sin politikk mot større og færre bruk, ble gjennomført, er store summer flyttet fra de små og mellomstore gårdsbrukene til noen få store bruk.

Årets krav fra faglaga i jordbruket er på 950 mill kr. 380 mill gjennom økte priser og 490 mill i økte budsjettmidler. 25 mill omdisponeres fra fjoråret og 55 mill som resultat av økt verdi på jordbruksfradraget. Kravet er moderat og vil gi landbruket en mulighet for å tette litt av gapet fram til sammenlingnbare grupper. 

"Matvareberedskap er samfunnssikkerhet og måten maten blir produsert på, må løftes i den offentlige debatten" sier Holen i et intervju i Lillehammer Byavis 30.4. 

Arealene for matproduksjon kan ikke flyttes. Det er derfor viktig at matjorda blir utnyttet der den ligger. Da må det til en politisk vilje til å fordele støtte til de områdene og produksjonene som trenger ekstra virkemidler for å utnytte enhver krik og krok av den lille 3% dyrkbar jord Norge består av. 

Artikkel i Lillehammer Byavis av 30.4.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as