Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nei til industrialisert jordbruk

Leder i OBS, Terje Holen er klar på at en reversering av fjorårets frislipp av tilskuddene må gjennomføres ved årets forhandligner. Stortingsflertallets vedtak fra fjoråret hvor store deler av H og Frp sin politikk mot større og færre bruk, ble gjennomført, er store summer flyttet fra de små og mellomstore gårdsbrukene til noen få store bruk.

Årets krav fra faglaga i jordbruket er på 950 mill kr. 380 mill gjennom økte priser og 490 mill i økte budsjettmidler. 25 mill omdisponeres fra fjoråret og 55 mill som resultat av økt verdi på jordbruksfradraget. Kravet er moderat og vil gi landbruket en mulighet for å tette litt av gapet fram til sammenlingnbare grupper. 

"Matvareberedskap er samfunnssikkerhet og måten maten blir produsert på, må løftes i den offentlige debatten" sier Holen i et intervju i Lillehammer Byavis 30.4. 

Arealene for matproduksjon kan ikke flyttes. Det er derfor viktig at matjorda blir utnyttet der den ligger. Da må det til en politisk vilje til å fordele støtte til de områdene og produksjonene som trenger ekstra virkemidler for å utnytte enhver krik og krok av den lille 3% dyrkbar jord Norge består av. 

Artikkel i Lillehammer Byavis av 30.4.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as