Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Diende grisunge

Ny dyrehelseforskrift

Ny dyrehelseforskrift, som skal forebygge sykdom hos dyr, trådte i kraft 1. juli i år.

Endringene er til dels omfattende og det lages nå veiledningsmateriell til bransjen for å sikre at reglene blir forstått. Les forskriften

Smittevernplan og kompetansekrav

Mye videreføres fra den gamle forskriften,men en del er nytt.

Viktige endringer i regelverket er:

Det innføres karenstid for flytting av storfe, svin og lamadyr

Dyreholdere får større ansvar for forebyggende helsearbeid. Viktige stikkord her er skriftlig smittevernplan, særskilte hygienekrav i næringsrettede dyrehold og kompetansekrav.

Ifølge Tine har Mattilsynet bedt næringen om å lage kompetansekurs for dyreeiere, som Mattilsynet skal godkjenne.

Dette kurset er under utarbeidelse, men er ikke ferdig. Kompetansekravet skal ikke trå i kraft før 2020. Les mer på Mattilsynet

Dette skriver Norsk landbruk i siste nr.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as