Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Diende grisunge

Ny dyrehelseforskrift

Ny dyrehelseforskrift, som skal forebygge sykdom hos dyr, trådte i kraft 1. juli i år.

Endringene er til dels omfattende og det lages nå veiledningsmateriell til bransjen for å sikre at reglene blir forstått. Les forskriften

Smittevernplan og kompetansekrav

Mye videreføres fra den gamle forskriften,men en del er nytt.

Viktige endringer i regelverket er:

Det innføres karenstid for flytting av storfe, svin og lamadyr

Dyreholdere får større ansvar for forebyggende helsearbeid. Viktige stikkord her er skriftlig smittevernplan, særskilte hygienekrav i næringsrettede dyrehold og kompetansekrav.

Ifølge Tine har Mattilsynet bedt næringen om å lage kompetansekurs for dyreeiere, som Mattilsynet skal godkjenne.

Dette kurset er under utarbeidelse, men er ikke ferdig. Kompetansekravet skal ikke trå i kraft før 2020. Les mer på Mattilsynet

Dette skriver Norsk landbruk i siste nr.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as