Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ny fylkesleder i OBS

Trond Klaape fra Svatsum i Gausdal tok over lederklubba etter Svenn Arne Lie på helgas fylkesårsmøte i OBS. 

Trond Klaape er også leder av Gausdal BS, NBS sitt største lokallag. Svenn Arne Lie gikk av som fylkesleder etter 1. år da ny jobb og ledervervet i OBS ikke lar seg kombinere. Han fortsetter likevel som 1. vara til styret. I tillegg ble Oda Aulstad Kvisberg valgt som ungdomsrepresentant i styret og leder av ungdomsutvalget. Therese Rudi gikk ut av styret etter 8 år, men fortsetter som leder i Ringebu-Fåvang BS. Per Idar Vingebakken gikk også ut av styret etter 8 år. Som representant for vest-oppland kom Randi Hasvoldseter fra Biri-Vardal inn i styret.

Fylkesstyret 2018-2019:

Fra v. foran: Astrid Olstad, Oda Aulstad Kvisberg,
Cecilie Sørli, Elin Rømyhr Haugen, Randi Hasvoldseter.
Bak fra v: Leif Arne Kvisberg, Bjørn Rustestuen, Trond Klaape
og Jarmund Øyen

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as