Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ny fylkesleder i OBS

Trond Klaape fra Svatsum i Gausdal tok over lederklubba etter Svenn Arne Lie på helgas fylkesårsmøte i OBS. 

Trond Klaape er også leder av Gausdal BS, NBS sitt største lokallag. Svenn Arne Lie gikk av som fylkesleder etter 1. år da ny jobb og ledervervet i OBS ikke lar seg kombinere. Han fortsetter likevel som 1. vara til styret. I tillegg ble Oda Aulstad Kvisberg valgt som ungdomsrepresentant i styret og leder av ungdomsutvalget. Therese Rudi gikk ut av styret etter 8 år, men fortsetter som leder i Ringebu-Fåvang BS. Per Idar Vingebakken gikk også ut av styret etter 8 år. Som representant for vest-oppland kom Randi Hasvoldseter fra Biri-Vardal inn i styret.

Fylkesstyret 2018-2019:

Fra v. foran: Astrid Olstad, Oda Aulstad Kvisberg,
Cecilie Sørli, Elin Rømyhr Haugen, Randi Hasvoldseter.
Bak fra v: Leif Arne Kvisberg, Bjørn Rustestuen, Trond Klaape
og Jarmund Øyen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as