Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Trond Klaape

Nye veier har kjøpt en av Lillehammers eldste gårder

Nye veier er ingen jordbruker og dette er en alvorlig sak. Skal vi slippe løs dette, kan vi bare se for oss videre scenariorer oppover Gudbrandsdalen, sier leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag. 

Øyre gård på Vignes består av 3000 dekar jord og skogarealer. Nye veier har sikret seg eiendommen for å sikre seg arealer for framtidig makeskifte. Videre sier Nye veier at de vil kjøpe opp mer areal til bruk for framtidig makeskifte langs strekningen Moelv-Øyer. Nye veier har betalt 10 millioner for gården.

Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag sier videre at fylkeslaget ikke vil sitte stille å se på at dette skjer og er klare til å engasjere seg når saken skal opp i planutvalget i Lillehammer. 

Nye veier sier at de ikke trenger konsesjon. Ved tinglysing av skjøte vil det være Statens veivesen som står som formell eier av gården. Etter henvendelse til Fylkesmannen, som igjen har sjekket dette med Landbruksdirektoratet, har Oppland Bonde- og Småbrukarlag fått klar beskjed at Nye veier er et AS heleid av Samferdselsdepartementet. De er dermed et selvstendig rettssubjekt og må ha konsesjon. 

Les artikkelen i avisa GD


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as