Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nytt fylkesstyre

Terje Holen ble gjenvalgt som fylkesleder på årsmøte. Fride Gunn Rudi, Elin Aarum og Arne Kristian Holslien takket for seg, mens Leif Arne Kvisberg, Astrid Olstad og Asbjørn Storsveen ble innvalgt. Nils Arne Sveen tok gjenvalg. Therese Rudi, Ragnhild Næprud, Elin Rømyhr Haugen og Per Idar Vingebakken var ikke på valg.

Leif Ragnar Nyseth og Håkon Grindstuen, henholdsvis 1. vare og vara for undomsrepresentanten, tok gjenvalg. Nye vararepresentanter til styret ble nr.2: Randi Aspås Hasvoldseter og nr. 3. Kristian Ekre.

Det nye styret ønskes velkommen og de som gikk ut av styret ble takket for samarbeidet av fylkesleder Terje Holen.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as