Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nytt fylkesstyre

Terje Holen ble gjenvalgt som fylkesleder på årsmøte. Fride Gunn Rudi, Elin Aarum og Arne Kristian Holslien takket for seg, mens Leif Arne Kvisberg, Astrid Olstad og Asbjørn Storsveen ble innvalgt. Nils Arne Sveen tok gjenvalg. Therese Rudi, Ragnhild Næprud, Elin Rømyhr Haugen og Per Idar Vingebakken var ikke på valg.

Leif Ragnar Nyseth og Håkon Grindstuen, henholdsvis 1. vare og vara for undomsrepresentanten, tok gjenvalg. Nye vararepresentanter til styret ble nr.2: Randi Aspås Hasvoldseter og nr. 3. Kristian Ekre.

Det nye styret ønskes velkommen og de som gikk ut av styret ble takket for samarbeidet av fylkesleder Terje Holen.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as