Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Oppdeling og behandling av slakt

I helga går landbrukshelga av stabelen med godt over 200 deltakere fra Hedmark og Oppland. OBS holder kurset "Oppdeling og behandling av slakt" med Terje Holen som lærer. Kurset samler desidert flest med 82 deltakere

Landbukshelga går av stabelen annen hvert år og arrangeres av Landbruksråd Innlandet. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as