Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Pleie- og omsorgssjefen i Lom inn i kvinneutvalget

Oda Evy Øyen fra Lom er innstilt i kvinneutvalget foran landsmøtet i NBS som går av stabelen lørdag og søndag. 

Pr. idag er kvinneandelen bønder på 14 %. Det er derfor viktig å ha fokus på kvinnesatsingen og kvinnearbeidsplasser i landbruket. Kvinnlige tilltitsvalgte både i lokallag, fylkeslag og landslag vil være viktige for arbeidet med økt kvinneandel.

Oda Evy Øyen er utdannet agronom, utdannet sykepleier og idag ansatt i Lom kommune. Øda har ikke vært engasjert i NBS tidligere, men har hatt sterkt tilknyting til Lom Sau og Geit og sauebønder i Lom. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as