Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Pleie- og omsorgssjefen i Lom inn i kvinneutvalget

Oda Evy Øyen fra Lom er innstilt i kvinneutvalget foran landsmøtet i NBS som går av stabelen lørdag og søndag. 

Pr. idag er kvinneandelen bønder på 14 %. Det er derfor viktig å ha fokus på kvinnesatsingen og kvinnearbeidsplasser i landbruket. Kvinnlige tilltitsvalgte både i lokallag, fylkeslag og landslag vil være viktige for arbeidet med økt kvinneandel.

Oda Evy Øyen er utdannet agronom, utdannet sykepleier og idag ansatt i Lom kommune. Øda har ikke vært engasjert i NBS tidligere, men har hatt sterkt tilknyting til Lom Sau og Geit og sauebønder i Lom. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as