Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Deltakere på bondepub 4.november på Sør-Tretten samdrift Foto: Annette Jørstad

Pubkveld for voksenagronomene

Rundt 35 voksenagronomer møttes til hygge, foredrag, tapas og en fantastisk utsikt inn i fjøset på Sør-Tretten samdrift 4. november. Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag, Fylkesmann i Oppland og Oppland fylkeskommune var arrangører.

Det var 80 søkere til høstens oppstart av nytt kurs for voksenagronmer i høst. Derfor var det hard konkurranse om de 25 plassene fylkeskommunen tilbyr. Voksenagronomen i Oppland har vært en ubetinget suksess med stort søkertall hvert år. Tilbudet kom i stand etter tett samarbeid i faglag, samvirkebedriftene, fylkeskommunen, fylkesmann og Lena-Valle vgs. under RULL-programmet. RULL ble opprettet da fylkeskommunen tok over ansvaret for rekruttering, utdanning og likestillinsarbeidet i landbruket. 

Opplæringen er delt opp i fagmoduler og går over to år med til sammen 7 samlinger. Sluttkompetanse på utdanningsprogrammet naturbruk er Landbruk på Vg3.

Her kan en sitte i skinnsofa og holde øye med tingenes tilstand i fjøset.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as