Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Deltakere på bondepub 4.november på Sør-Tretten samdrift Foto: Annette Jørstad

Pubkveld for voksenagronomene

Rundt 35 voksenagronomer møttes til hygge, foredrag, tapas og en fantastisk utsikt inn i fjøset på Sør-Tretten samdrift 4. november. Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag, Fylkesmann i Oppland og Oppland fylkeskommune var arrangører.

Det var 80 søkere til høstens oppstart av nytt kurs for voksenagronmer i høst. Derfor var det hard konkurranse om de 25 plassene fylkeskommunen tilbyr. Voksenagronomen i Oppland har vært en ubetinget suksess med stort søkertall hvert år. Tilbudet kom i stand etter tett samarbeid i faglag, samvirkebedriftene, fylkeskommunen, fylkesmann og Lena-Valle vgs. under RULL-programmet. RULL ble opprettet da fylkeskommunen tok over ansvaret for rekruttering, utdanning og likestillinsarbeidet i landbruket. 

Opplæringen er delt opp i fagmoduler og går over to år med til sammen 7 samlinger. Sluttkompetanse på utdanningsprogrammet naturbruk er Landbruk på Vg3.

Her kan en sitte i skinnsofa og holde øye med tingenes tilstand i fjøset.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as