Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Regjeringen følger opp med tiltak for de med størst lommebok

I statsbudsjettet legger regjeringen fram en skatteendring hvor fritak for gevinstbeskatning innen familien fjernes. Finansminister Siv Jensen sier dette gjøres for at den som har best forutsetninger skal kunne kjøpe gården. Ergo er ikke familemedlemmer, eller unge odelsberetiggede, i den kategorien etter Jensen sin mening.

Dette forslaget føyer seg fint inn i rekken av tiltak Regjeringen ønsker endret. Vi nevner: Oppheving av konsesjonslov, bo- og driveplikt og ikke minst oppheving av priskontrollen som Listhaug har snikinnført uten Stortingets velsignelse. Alle tiltak som vil favorisere de med størst lommebok og skviser elegant ungdom ut . Ungdom er som kjent ikke de med størst lommebok eller mest egenkapital. Særlig vil dette ramme gårdens unge som venter på å overta etter foreldre eller besteforeldre. 

Pressemelding fra NBS


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as