Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Regjeringen følger opp med tiltak for de med størst lommebok

I statsbudsjettet legger regjeringen fram en skatteendring hvor fritak for gevinstbeskatning innen familien fjernes. Finansminister Siv Jensen sier dette gjøres for at den som har best forutsetninger skal kunne kjøpe gården. Ergo er ikke familemedlemmer, eller unge odelsberetiggede, i den kategorien etter Jensen sin mening.

Dette forslaget føyer seg fint inn i rekken av tiltak Regjeringen ønsker endret. Vi nevner: Oppheving av konsesjonslov, bo- og driveplikt og ikke minst oppheving av priskontrollen som Listhaug har snikinnført uten Stortingets velsignelse. Alle tiltak som vil favorisere de med størst lommebok og skviser elegant ungdom ut . Ungdom er som kjent ikke de med størst lommebok eller mest egenkapital. Særlig vil dette ramme gårdens unge som venter på å overta etter foreldre eller besteforeldre. 

Pressemelding fra NBS


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as