Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Opplendinger på fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning Foto: Terje Holen

Rekordoppslutning

Fakkeltoget for en demokratisk ulveforvaltning i Oslo mandag kveld samlet opp mot 10 000 demonstranter. 

Siden Helgesen kunngjorde stopp av uttak av 32 ulver før jul, har det reist seg en folkebevegelse ute i distriktene. Første aksjon 4. januar samlet over 2000 demonstranter som første protest mot regjeringens snuoperasjon. Siden dette har folk i stadig større omfang og bredde engasjert seg for å få gjennomført stortingets vedtak i ulvesaken. Både faglag, beitenæring, jegere, grunneiere og folk i og utenfor ulvesonen deltok i fakkeltoget som startet foran Stortinget og gikk til statsministerens kontor.

Tirsdag 31.1. skal Stortinget debattere saken. Helgensen har varslet forlengelse av jaktperioden innenfor ulvesonen til 31.mars. Dette er en start, men vil ikke ha betydning hvis ikke felling av ulv blir gjennomført.

Debatten kan følges på Stortingets nett-tv og starter kl. 10.00

Demonstrasjon for en demokratisk ulveforvaltning i Oslo 30.1.17


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as