Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Resultat av jordbruksforhandlingene

Åpent møte i regi Vestre Slidre BS.

Sted: Kommunestyresalen i Vestre Slidre.

Tid: Onsdag 30.mai kl. 19.30

Innleder: Trond Klaape, fylkesleder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag. Resultat av forhandlingene.

Innleder: Anne Marie Mørstad, landbruksrådgiver i Vestre Slidre. Hva betyr resultatet for valdreslandbruket?

Spørsmål og debatt.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as