Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Retten til å forhandle

Aftenposten hyller BL sin avtale med Regjeringen i sin leder 19.mai og mener NBS også burde skrevet under. Det var ingen medlemmer eller tillitsvalgte i NBS som oppfordret NBS til å godta en videreføring av den dramatiske endringen av norsk landbrukspolitikk som Regjeringen startet i fjor.

Aftenpostens leder 19.mai

Svaret som er sendt Aftenposten fra leder Merete Furuberg:

Retten til å forhandle.

På lederplass slår Aftenposten fast at «skal Småbrukarlaget beholde retten til forhandle med staten, må de kunne gi og ta.  Og de må kunne forholde seg til at det politiske flertallet ønsker en noe annen politikk enn småbøndenes egen fagforening. Slik er det i forhandlingene.  Slik er det i et demokrati.»

Etter hovedavtalen av 1950 forhandler Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på vegne av et samlet jordbruk.  I perioden fra 1986 til 1996, brøt et samlet jordbruk forhandlingene 6 ganger.  I perioden 2003 til 2009 brøt  Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandlingene en gang.  Det som kjennetegner  disse ulike periodene var at graden av konfliktnivå mellom staten og jordbruket var ganske forskjellig.

Det er ikke som Aftenposten skriver «en noe annen politikk enn småbøndenes egen fagforening ønsker» vi nå opplever nå.  Det var en dramatisk endring av landbrukspolitikken som skjedde  i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2014 og som Listhaug nå skryter av at hun har fått Norges Bondelag med på.

 Vi har ikke registrert noe krav fra egne medlemmer eller fra et samlet  jordbruket om å segmentere Listhaug sin politikk. Som et resultat av oppgjøret i 2014 får enkeltbønder økt overføringene med over en million kroner, og det innenfor en budsjettramme som var 0.  Da må noen andre  få mindre. Dette er ikke endret på i årets jordbruksavtale. Listhaug sin politikk er IKKE en politikk for heltidsbønder, men for dem som driver så stort at de må leie inn betydelig med arbeidskraft.  Heltidsbonden driver med 30 melkekuer, ikke 100 kuer.  Heltidsbonden driver en fruktgård på 50 dekar, ikke 400.

Aftenposten kaller det demokrati og forlanger at vi skal slutte rekkene for å beholde forhandlingsretten.  En slik forhandlingsrett og et slikt demokrati vil vi betakke oss.

Landbruks- og matdepartementet ledes av en representant fra et parti som systematisk har fremmet forslag om at «Forslag til ny jordbruksavtale bifalles ikke. 

Eksisterende ordning med jordbruksavtale oppheves» når jordbruksoppgjørene har vært til behandling i Stortinget. Dette forslaget har de fremmet i Stortinget langt oftere enn Norsk Bonde- og Småbrukarlag har valgt å bryte forhandlingene.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjør først og fremst en vurdering av både størrelse og innretning på både krav og tilbud i det enkelte år. Det er medlemmenes interesse på både kort og lang sikt som er avgjørende for det standpunktet som blir tatt. Vår lojalitet ligger hos jordbruket.

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as