Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Rovdyrdebatt - Lesjamøtet 2015

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kommer. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kommer. Stortingsrepresentant Marit Arnstad kommer. I tillegg fylkestillitsvalgte fra næring og faglag, naturvernforbundet og Mattilsyn. Det er satt opp buss fra Lillehammer. Se mer for tider og stoppesteder.

Buss til møtet

Kort påmeldingsfrist.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Sau og Geit og Oppland Bondelag setter opp buss til rovdyrmøte på Lesja 15. oktober. Se vedlagt program. 

Ber dere melde fra hvis dere vil være med bussen og hvor dere vil gå på, til Arnfinn Beito, leder i Oppland Sau og Geit, ved å sende sms til tlf: 990 37 525.

Påmelding så fort som mulig og senest innen kl. 16.00 onsdag 14.

Dere som kommer sørfra eller fra Valdres, må ta bilen/annen buss,  til nærmeste stoppested.

Start Felleskjøpet Lillehammer    kl. 1500

Ringebu Skyss-stasjon                  kl. 1545

Vinstra v/ Sødorp Gjestgiveri        kl. 1600

Otta Skyss-stasjon                         kl. 1630

Lesja Kulturhus                              kl. 1740

Program pdf

Program docx

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as