Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Rovdyrsommer

Oppland har denne beitesesongen hatt mange og store skader til freda rovvilt. Ulv, jerv, bjørn, gaupe og kongeørn har vært faste skadevoldere i mange områder. 

Særlig midt-gudbrandsdalen har vært utsatt denne sesongen og to gardbrukere startet tidligsanking allerede i slutten av juli. Jerv og ulv har vært de største skadevolderne mens gaupe og bjørn ligger på nivå med fjoråret.Gjennom sesongen har det tikket inn med meldinger om ulv spesielt men også bjørn, gaupe og kongeørn. Jerven starter sine herjinger senere i sesongen og i skrivende stund er det jerv vi stadig får meldinger om. På landsbasis er det nå registrert 61 jerveynglinger. Målet er 39. I Oppland må jervebestanden halveres. Siden midt-gudbrandsdalen har vært svært utsatt denne sesongen, ble det avholdt et møte i Skåbu 5. august hvor flere lokalpolitikere fra AP og næringsorg. deltok. Deriblant Terje Holen for OBS. Der ble det utarbeidet og ovverrakt et felles kravbrev til Regjeringa. Les kravbrevet 

Oppland Sau og Geit fører rovdyrdagbok. Les den her


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as