Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Rovdyrsommer

Oppland har denne beitesesongen hatt mange og store skader til freda rovvilt. Ulv, jerv, bjørn, gaupe og kongeørn har vært faste skadevoldere i mange områder. 

Særlig midt-gudbrandsdalen har vært utsatt denne sesongen og to gardbrukere startet tidligsanking allerede i slutten av juli. Jerv og ulv har vært de største skadevolderne mens gaupe og bjørn ligger på nivå med fjoråret.Gjennom sesongen har det tikket inn med meldinger om ulv spesielt men også bjørn, gaupe og kongeørn. Jerven starter sine herjinger senere i sesongen og i skrivende stund er det jerv vi stadig får meldinger om. På landsbasis er det nå registrert 61 jerveynglinger. Målet er 39. I Oppland må jervebestanden halveres. Siden midt-gudbrandsdalen har vært svært utsatt denne sesongen, ble det avholdt et møte i Skåbu 5. august hvor flere lokalpolitikere fra AP og næringsorg. deltok. Deriblant Terje Holen for OBS. Der ble det utarbeidet og ovverrakt et felles kravbrev til Regjeringa. Les kravbrevet 

Oppland Sau og Geit fører rovdyrdagbok. Les den her


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as