Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jerv

Rullering av forvaltningsplan freda rovvilt

Rovviltnemda skal starte prosessen med rullering av forvaltingsplan for region 3, freda rovvilt. Innspillsfrist for oppstart arbeidet er 25. mars. Høringsdokumet klar 10. oktober, med 6 ukers høringsfrist. Se gjeldende forvaltningsplan vedtatt i 2012. 

Nemda tar sikte på å gjøre en forenklet revisjon. Dette betyr at soneringsgrenser for rovviltprioriterte og beiteprioriterte områder ikke er tema i denne omgang. Revisjonsarbeidet vil omfatte en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, og nye føringer blir lagt inn i dokumentet. Nemda tar også sikte på å ha en gjennomgang av prioriterte virkemidler og tiltak bl.a. på bakgrunn av de erfaringer en har gjort seg siden sist planen ble vedtatt. Med bakgrunn i at dette er en forenklet revisjon, uten at en ser på sonegrenser, legger nemda opp til en relativt tidsavgrenset prosess. Endelig plan vedtas av nemda i desember 2019. 

Tidsplan:

25. mars - melding om oppstart.

25. april - frist innspill til melding om oppstart.

3. mai - nemdsmøte - framlegg av arbeidsutkast.

14. juni - nemdsmøte - framlegg av arbeidsutkast.

21. august - nemdsmøte - behandling av vedtak av høringsdokument.

10. oktober - høringsfrist - høringsperiode 6 uker.

17. oktober - nemdsmøte - Oppsummering av høring, utarbeidelse og vedtak av utkast.

1. november - utkast sendes til Miljødirektoratet for uttalelse.

4. desember - nemdsmøte - vedtak av revidert forvaltingsplan.

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as