Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ulv i snø Foto: Ukjent

Ola Elvestuen kommer ikke til åpent ulveseminar.

Naturbruksalliansen inviterer til åpent seminar om ulveforvaltningen på Norsk skogbruksmuseum, Elverum, 18.9.18 kl. 18.00-20.30. Gratis. 

Program

Klima og miljøminister Ola Elvestuen vil redegjøre for hvordan Stortingets føringer skal følges opp. Det blir paneldebatt med deltakere fra en rekke politiske partier. Terje Svabø blir ordstyrer og debattleder. Det blir innledninger ved leder i Naturbruksalliansen, Gunnar Gundersen, nestleder i rovviltnemda i region 5, Reidar Åsgård, rovdyransvarlig i Svenska Jegerforbundet og NJFF Hedmark, Knut Arne Gjems.

Naturbruksalliansen er en allianse bestående av: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, Norges Skogeierforbund, Norskog, Glommen Skog, Norsk Almenningsforbund, NJFF Hedmark, Norges Jeger og Fiskerforbund avdelingene Oppland, Akershus og Østfold


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as