Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon. Kurs landbrukshelga Foto: Annette Jørstad

Snart påmelding til Landbrukshelga

Sett av helga 28.-29. januar 2017! Da er det igjen klart for Landbrukshelg for Oppland og Hedmark - ei allsidig og givende kurshelg for landbruket i de to fylkene. 

Landbrukshelga er ei storstilt felles kurshelg for landbruket i de to fylkene. Her er målet å samle folk fra ulike produksjoner og ståsted.

Det blir 20 forskjellige kurs, satt opp i parallellprogram, slik at deltakerne kan velge ut fra sitt behov. Deltakerne velger seg fire kurs. I tillegg er det tre fellesbolker, hvor alle kursdeltakerne er samlet. Totalt blir dette ei allsidig og sosial kurshelg, med påfyll både kunnskapsmessig og mellommenneskelig.

Se på alle de 20 kursene i programoppsett her: Kursoppsett program.
Og les en nærmere beskrivelse av samtlige kurs kurs her: Kursomtale.

Kurshelga finner sted på Hafjell. Arrangør er Landbruksråd Innlandet. I Landbruksrådet inngår følgende organisasjoner:

Felleskjøpet Agri, Nortura Region Øst, Tine Meieriet Øst, Mjøsen Skog, Hoff NorskePotetindustrier, Landkreditt Bank, Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag, HedmarkBygdeungdomslag, Oppland Bygdeungdomslag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bygdekvinnelag og Oppland Bygdekvinnelag.

Mange av disse organisasjonene holder kurs under Landbrukshelga, og i tillegg kommer blant andre Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Tanken bak er å samle kreftene, i stedet for at en rekke organisasjoner skal sitte på hver sin tue og arrangere hver sine produksjonsspesifikke småkurs.

Samtidig er det satt av god tid til sosialt samvær og felles løft. Slik vil arrangørene skape et tilbud som både er spisset nok for den enkelte gårdbruker, og samtidig så bredt at dette kan bli en storstilt samling for landbruket i Innlandet.

Kurslista er klar, og spenner fra praktiske kurs innen storfeproduksjon, svin, sau og grønt, og til fotokurs, økonomi, HMS og konservering av kjøtt - for å nevne noe.

Det er også satt av tid til fellesbolker for alle deltakerne. Allsidige temaer på disse bolkene også: Klima, samliv og kokkens ønsker for bonden.

Påmeldingen starter lørdag 15. oktober på deltager.no - mer info kommer.

Sett av helga nå, og vær klar til påmelding den helga den starter (15. okt). Interessen var kjempestor i 2015, og arrangørene måtte si stopp da antall deltakere nådde 250 personer. Det ble til og med "kamp" om plassene på venteliste!

Arrangørene har fått innvilget offentlig støtte, slik at vi kan tilby en sterkt rabattert pris. Helga koster kun 2000 kroner.
Følgende er inkludert i prisen: Kurs gjennom to dager, med fire kursbolker og fellessesjoner. Overnatting på Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort (tidligere Quality). Lunsj og middag lørdag, frokost og lunsj søndag, samt div pausemat.
Vi ser gjerne at flere fra samme familie deltar. Da er prisen 1000 for deltaker nummer 2.

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag er sekretariat for arrangementet.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med følgende personer:
Tåle Willerud, Oppland Bondelag, tale.willerud@bondelaget.no, 95843245
Astrid Simengård, Oppland Bondelag, astrid.simengard@bondelaget.no, 97003684
Guro Breck, Hedmark Bondelag, guro.breck@bondelaget.no, 95779208


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as