Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Starten på slutten for geiteholdet

Landbruksmeldinga som kom i november 16 mobiliserte geitenæringa i Oppland. Det resulterte i en bred støtte mot Landbruks og matdepartementets forslag. Begge faglaga, Sau og Geit i Oppland, eierutvalget i Tine Øst og alle ordførere i Gudbrandsdalen støtter opp om utalelsen som ble utarbeidet på møte i Fåvang 9.jan.17 

Gro Arneng, geitebonde og medlem i Oppland BS tok initiativ til møte med geitemelkprodusentene i Valdres 3. januar sammen med Valdres Sau og Geit. Bakgrunnen var landbruksmeldingas forslag til føringer for geitemelkproduksjonen. Der foreslås det å redusere antall geitebønder med 20% og ekskludere geitemelka fra markedsreguleringen. Møtet ble videreført med nytt møte i Fåvang, hos Øyvind Krogsveen den 9. jan. hvor fylkeslagene i faglaga og Sau og Geit deltok. Der ble det utarbeidet et notat som senere er støttet og underskrevet av alle ordførere fra Lillehammer og nordover.

Det er idag i underkant av 300 geitemelkprodusenter i Norge. Disse har satset og avlsarbeidet har frambrakt en melk med enestående god kvalitet fri for harsk geitesmak. Geita er en kulturlandskaparbeider av rang og har et betydelig utviklingpotensiale i produkter.

I Oppland er det i dag 32 geitebruk hvor Tine henter melka. 12 i Valdres og 20 i Gudbrandsdalen. Det vil være en katastrofe for disse med ytterligere reduksjon. I tillegg ble geitemelkkvota pr. bruk satt til 900 000 liter ved jordbruksavtalen med Bondelaget i vår. Dette er likt med kumelk og tilsier at hvis dette skal være målet, vil veldig få produsenter bli igjen og geita vil ikke lenger gå på beite, men fores inne. Les oppropet fra en samlet næring, faglaga og ordførerne i Oppland


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as