Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Stor stas med fylkesstyremedlem på Grûne Woche

Nordås gardskjøtt deltok i år med utstilling på den store tyske messa. Per Idar Vingebakken er eier av Nordås Gardskjøtt og styremedlem i OBS. I tillegg deltok flere medlemmer av NBS samt leder av NBS, Merete Furuberg.

Les mer på hovedsiden til NBS

 

/share/mime/48/default.png
(, 0B)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as