Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nice og alpene Foto: Annette Jørstad

Studietur til Nice og næralpene

Små bruk, store muligheter! For tilkomne, nye og etablerte bønder, samt forvaltning.

28.mars til 2. april 2019. Påmelding 15. jan. 2019 til oppland@smabrukarlaget.no. 

Litt fra programmet: Besøk hos bondebaker. Produksjoner melkesau og geit. Grønnsak- og urteproduksjon. Ammekyr av gamleraser. Birøkt. Inn på tunet. Formidler av utleie, aktiviteter m.m. Deltakeravgiften dekker helpensjon, reise i Nice og omegn, besøk og foredrag.

Pris pr. deltaker:

Enkeltrom kr. 8 900.-

Dobbeltrom kr. 7 600.- 

Mulighet for både 3 og 4- mannsrom

Deltakeren må i tillegg selv ordne og bekoste reise fra Norge til Nice med retur. Husk avbestillinggebyr i tilfelle avlysning.

Påmelding er bindende ved innbetaling deltakeravgift på konto: 9365 12 04052 Ved eventuell avlysning refunderes beløpet

Reiseleder og info: Yvonne Tonnaer yvonne.tonnaer@gmail.com 

Tolk: Ole Jacob Christensen.

Se også arrangementet på Facebook

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Yvonne Tonnaer.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as