Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nice og alpene Foto: Annette Jørstad

Studietur til Nice og næralpene

Små bruk, store muligheter! For tilkomne, nye og etablerte bønder, samt forvaltning.

28.mars til 2. april 2019. Påmelding 15. jan. 2019 til oppland@smabrukarlaget.no. 

Litt fra programmet: Besøk hos bondebaker. Produksjoner melkesau og geit. Grønnsak- og urteproduksjon. Ammekyr av gamleraser. Birøkt. Inn på tunet. Formidler av utleie, aktiviteter m.m. Deltakeravgiften dekker helpensjon, reise i Nice og omegn, besøk og foredrag.

Pris pr. deltaker:

Enkeltrom kr. 8 900.-

Dobbeltrom kr. 7 600.- 

Mulighet for både 3 og 4- mannsrom

Deltakeren må i tillegg selv ordne og bekoste reise fra Norge til Nice med retur. Husk avbestillinggebyr i tilfelle avlysning.

Påmelding er bindende ved innbetaling deltakeravgift på konto: 9365 12 04052 Ved eventuell avlysning refunderes beløpet

Reiseleder og info: Yvonne Tonnaer yvonne.tonnaer@gmail.com 

Tolk: Ole Jacob Christensen.

Se også arrangementet på Facebook

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Yvonne Tonnaer.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as