Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Studietur til Røros

Bli med til Røros 30. og 31. mars. Påmelding innen 30. januar. Deltakeravgift betales ved påmelding. Se vedlagt program og invitasjon

Oppland sine regionsentre og byer har et stort potensiale for å utvikle og benytte seg av det omliggende landbruket for næringsutvikling. Røros er et eksempel på et område som har gjort nettopp det. Gjennom sitt særpreg og kultur har Røros utviklet et tett samarbeid mellom landbruk, lokale matprodusenter, kulturlivet og reiselivet. Derfor ønsker vi å se på hvordan vi kan overføre deres erfaringer og samarbeidstiltak i Oppland. 

Turen arrangeres av Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Kulturminnefondet med støtte fra Fylkesmann i Oppland. Det tas forbehold om justeringer av programmet. Busstider og stoppesteder blir sendt påmeldte etter 30. januar. For medlemmer i OBS kr. 1500, andre kr. 1800. Dette inkluderer buss, måltider, overnatting og foredrag/omvisninger. 

Informasjon om studietur til Røros 30. og 31. mars 2017


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as