Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Studietur til Røros

Bli med til Røros 30. og 31. mars. Påmelding innen 30. januar. Deltakeravgift betales ved påmelding. Se vedlagt program og invitasjon

Oppland sine regionsentre og byer har et stort potensiale for å utvikle og benytte seg av det omliggende landbruket for næringsutvikling. Røros er et eksempel på et område som har gjort nettopp det. Gjennom sitt særpreg og kultur har Røros utviklet et tett samarbeid mellom landbruk, lokale matprodusenter, kulturlivet og reiselivet. Derfor ønsker vi å se på hvordan vi kan overføre deres erfaringer og samarbeidstiltak i Oppland. 

Turen arrangeres av Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Kulturminnefondet med støtte fra Fylkesmann i Oppland. Det tas forbehold om justeringer av programmet. Busstider og stoppesteder blir sendt påmeldte etter 30. januar. For medlemmer i OBS kr. 1500, andre kr. 1800. Dette inkluderer buss, måltider, overnatting og foredrag/omvisninger. 

Informasjon om studietur til Røros 30. og 31. mars 2017


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as