Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Dame med sau og garnnøster Foto: Tungtvann

Studieturer for kvinner i landbruket

Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med samarbeidspartnere inviterer kvinner i landbruket på studietur til Toten 24. september og Lesja 15. oktober. På programmet blir det gårdsbesøk og inspirasjon innen bringebær, geit, honning, storfe, sau, melk og lokale aktiviteter med gården som ressurs. 

Program for turen:

Toten laurdag 24. september

  • Kl. 10.30          Besøk hos Linda Suleng som driv med sau og bringebær
  • Kl. 12.00          Buss gjennom Totenlandskapet til Irene Fosså og Tåle Willerud som driv med honning og geit
  • Kl. 13.15          Besøk hos Kjersti Vingebakken som driv med storfe og foredling av kjøt
  • Kl. 14.15          Lunsj på Grøna skysstasjon
  • Kl. 15.30          Heimreise

 

Lesja laurdag 15. oktober

  • Kl. 10.30          Besøk hos Ellen Sørumgård Syse som driv med sau og foredlar eigne lam
  • Kl. 12.00          Besøk på Avdem som driv med mjølkeproduksjon og har gardsysteri
  •                        Besøk på Avdemsbu
  • Kl. 14.30          Lunsj og orientering på Lesja Bygdetun
  • Kl. 15.30          Heimreise

 

Det kan bli mindre endringar i programmet. Det blir set opp buss på begge turane. Kvar bussen skal starte/ende opp, kjem vi attende til når vi har påmeldinga klar.

Pris pr. deltakar er 200 kr som betalast på bussen. Prisen inkluderer buss, besøk og servering.

Påmelding til oppland@bondelaget.no seinast ei veke før turen. (Totenturen: 16. september og Lesjaturen: 7. oktober).

For spørsmål, ta kontakt med Annette Jørstad i Oppland Bonde- og småbrukarlag (48063555, oppland@smabrukarlaget.no) eller Astrid Simengård i Oppland Bondelag (97003684,astrid.simengard@bondelaget.no

Vel møtt til inspirerande turar!

Turane er ein del av satsinga på rekruttering, likestilling og utdanning i landbruket (RULL), og er et samarbeid mellom Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og småbrukarlag, Oppland Bygdekvinnelag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland Fylkeskommune.

Program i pdf


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as