Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Portrett Svenn Arne Lie

Svenn Arne Lie innstilt som ny leder av Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Valgkomiteen har enstemming innstilt på Svenn Arne Lie som ny fylkesleder ved fylkesårsmøte 12.mars. Terje Holen takker for seg etter 7 år som leder av fylkeslaget. 

I tillegg er Bjørn Rustestuen fra Torpa og Cicile Sørlie fra Nord-Aurdal innstilt som nye styremedlemmer. Asbjørn Storsveen og Nils Arne Sveen går ut av styret.

Fylkesårsmøtet avvikles i samband med felleskonferansen mellom Hedmark, Buskerud og Oppland BS på Høsbjør hotell 11. og 12. mars. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as