Oppland Bonde- og Småbrukarlag

AP logo

Svenn Arne Lie deltar i Klassekamp-debatten. AP-hva nå?

Etter krisevalget blir det selvransakelse i Arbeiderpartiet. Klassekampen inviterer til debatt i andre etasje på Internasjonalen, Youngstorget, og spør: 


• Hva skyldes nederlaget? 

• Hvordan skal Arbeiderpartiet reise seg?

20.sep. kl. 19.30-20.30 på Internasjonalen, Oslo

I panelet: 
• Kjersti Stenseng, partiekretær i Ap.
• Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund.
• Ellen Engelstad, redaktør i Manifest Tidsskrift.
• Svenn Arne Lie, statsviter, forfatter og fylkesleder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag.

Ordstyrer: Mimir Kristjansson, nyhetssjef i Klassekampen.
Arrangementet har 20 års aldersgrense.

Facebook-arrangement


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as