Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Temakonferanse for tillitsvalgte

17. og 18. november arrangerer Landbruksråd Innlandet temakonferanse hvor første dag er avsatt til særmøter for faglag, samvirke og andre innen landbruksfamilien. OBS avholder særmøte for tillitsvalgte i lokallagene fra kl. 10.00 til 16.00 den 17. 

Elektronisk påmeldingskjema

Særmøte i OBS har fått følgende tittel: OBS inn i ett nytt hundreår.

Hvordan sikrer vi fortsatt vekst og innflytelse? Hvordan sikrer vi lokallagene gjennom medlemsoppslutning, tillitsvalgtsarbeid, synliggjøring og aktivitet?

Program særmøte for tillitsvalgte OBS i Pdf

Program særmøte for tillitsvalgte OBS i docx

Program temakonferansen i Pdf

Program temakonferansen i docx

Program årsmøte Landbruksråd Innlandet

Påmelding

Temakonferansen i regi Landbruksrådet, fortsetter etter særmøtene og neste dag. Tema for årets konferanse er: Innlandet - Norges spisskammer. Innledninger ved Christian Smedshaug, daglig leder Agri Analyse. Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura. Einar Enger, styreleder i Felleskjøpet Agri. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as