Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Temakonferanse for tillitsvalgte

17. og 18. november arrangerer Landbruksråd Innlandet temakonferanse hvor første dag er avsatt til særmøter for faglag, samvirke og andre innen landbruksfamilien. OBS avholder særmøte for tillitsvalgte i lokallagene fra kl. 10.00 til 16.00 den 17. 

Elektronisk påmeldingskjema

Særmøte i OBS har fått følgende tittel: OBS inn i ett nytt hundreår.

Hvordan sikrer vi fortsatt vekst og innflytelse? Hvordan sikrer vi lokallagene gjennom medlemsoppslutning, tillitsvalgtsarbeid, synliggjøring og aktivitet?

Program særmøte for tillitsvalgte OBS i Pdf

Program særmøte for tillitsvalgte OBS i docx

Program temakonferansen i Pdf

Program temakonferansen i docx

Program årsmøte Landbruksråd Innlandet

Påmelding

Temakonferansen i regi Landbruksrådet, fortsetter etter særmøtene og neste dag. Tema for årets konferanse er: Innlandet - Norges spisskammer. Innledninger ved Christian Smedshaug, daglig leder Agri Analyse. Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura. Einar Enger, styreleder i Felleskjøpet Agri. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as