Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Terje Holen og Annette Jørstad

Terje Holen utnevnes til æresmedlem i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Terje Holen ble æresmedlem

På årsmøte i OBS 2017, ble Terje Holen æresmedlem i fylkeslaget. Et enstemmig fylkesårsmøte sto bak utnevnelsen. 

Terje Holen har et langt liv bak seg i Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Allerede som 20-åring ble han første gang leder av fylkeslaget og har siden vært innom alle verv i i fylkeslaget og landslaget med unntak av ledervervet i NBS. Han var også fylkessekretær i OBS i en årrekke før han i noen år sto uten verv i laget. I 2007 ble han påny valgt inn i fylkestyret og i 2010 som leder av laget. Det vervet har han skjøttet på beste måte i 7 sammenhengende år siden og det var derfor en glede for fylkeslaget og å få overrekke æresmedlemskapet som takk for den enorme innsatsen Terje har lagt ned, og fortsatt legger ned, for organisasjonen gjennom hele sitt voksne liv.

Fylksessekretær Annette Jørstad holdt takketalen og overrakte æresmedlemskapet på vegne av fylkestyret 2016-2017 og årsmøte 2017. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as