Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Tilleggsforhandlingene sluttført

Avtalen med staten er sluttført i dag med en tilleggsbevilgning på 300 mill samt en omdisponering fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond på 225 mill. 

De viktigste endringene er:

  • Økt erstatningssats for grovfòr i avlingsskadeordningen med 1,55 kroner pr. FEM til 5,40 kroner pr. FEM.
  • Et ekstra husdyrtilskudd til grovfòretende husdyr.

Denne pakken kommer i tillegg til de utbetalingene som følger av gjeldende avlingsskadeerstatning.

Det ekstra husdyrtilskuddet vil bli utbetalt til bønder i de fylker og kommuner som er sterkest rammet. Det gjelder Østfold, Akershus/Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Rogaland. Grunnlaget for utbetalingen av dette tilskuddet er søknadsdata fra mars 2018. For melkeku utbetales 1290 kr, for ammeku 860 kr, andre storfe 430 kr og for sau/geit/hjort 130 kroner pr. dyr. 

I tillegg vil det bli utbetalt et ekstra arealtilskudd til grønnsaker samt at taket for maksimalutbetaling over avlingsskadeordningen vil bli løftet til 1,5 mill korner for 2018. 

Jordbruket hadde også krevd en viss økning i erstatningssatsen for korn for å komme de hardest rammede kornprodusentene no i møte utover det som ligger i avlingsskadeordningen, sier Merete Furuberg. Dette ville ikke staten være med på.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as